Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 48 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-08-01Prospectus 2021-2022বিকালী, মহাবিদ্য়ালয়
2020-06-01Prospectus: 2019-2020বিকালী, মহাবিদ্য়ালয়
2021-12-29ধূপধৰাত কোচ ৰাজবংশীৰ নৃত্য়ৰ কৰ্মশালাNiyomiya Barta
2021-12-29বিৰুবালা ৰাভাক সম্বৰ্ধনা বিকালী মৌজা সমিতিৰNiyomiya, Barta
2021-11-23ধূপধৰাৰ বিকালী কলেজত ন-পুৰণি গীতৰ কৰ্মশালাNiyomiya, Barta
2022-01-04ধূপধৰাৰ বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ 'অনুবাদৰ ৰূপ বৈচিত্ৰ্য়' শীৰ্ষক এটি আলোচনাNiyomiya, Barta
2022-01-03চাৰিদিনীয়া কাৰ্য্য়সূচীৰে আৰম্ভ ধূপধৰা বুঢ়াদলৰ হীৰক জয়ন্তী সমাৰোহNiyomiya, Barta
2022-01-06ধূপধৰা বুঢ়াদল সংঘৰ হীৰক জয়ন্তীত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসNiyomiya, Barta
2022-01-10বিকালী মহাবিদ্য়ালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্নAamar, Asom
2021-08জীৱনীভিত্তিক এক ব্য়তিক্ৰমী উপন্য়াস: লাইফ অৱ এ ড্ৰাইভাৰ কেবিনৰ ইপাৰেনাথ, ডঃ স্নিগ্ধা দাস